ชินราช กรุ๊ป หรือ CNR Group


ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ FMCG ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ซักล้าง,
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์โกนหนวด, ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน, ขนม,
กาแฟ และอาหารเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น
โดยดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก

ข่าวสารและกิจกรรมชินราช ดี.ซี. ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY

ทางบริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ดูแลภาคกลาง โดยครอ....

อ่านต่อ...

ชินราช เอส.ดี.โอ. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ
ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น กับ ผู้ว่....

อ่านต่อ...

งานประชุมบริษัทประจำปี

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด จัดการประชุมบริษัทประจำปี (เฉพาะระดับหัวหน้างาน) ร่วมกับทีมงาน P&G เพื่อกำหนดทิศทางในการดำ....

อ่านต่อ...ข่าวรับสมัครงาน